скайп звонок
My status
Кои са задължителните клаузи в договора за наем на квартири в Стара Загора без посредник

квартири в Стара Загора без посредникКои са задължителните клаузи в договора за наем на квартири в Стара Загора без посредник

Договорът за наем на квартири в Стара Загора без посредник

Надлежно съставен договор за наем помага на собственика и наемателя да избегнат много проблеми. Какво трябва да включва този документ и какви клаузи е добре да бъдат фиксирани в него? Когато отдавате квартири в Стара Загора без посредник, вие, като наемодател, трябва да поемете грижата за подготовка на договора за наем. Задължително впишете в него паспортните данни на наемателите (ако са няколко) и собствените, както и координатите за връзка. Освен това, при правилно съставен договор за наем, след описанието на имота и неговия адрес трябва да бъде упоменат и документът за собственост – обикновено това е нотариалният акт. Ако наемате жилище без брокер, уверете се че пред вас стои реалният собственик, който има право да го отдава. Иначе рискувате да си докарате проблеми в бъдещ план.

Срокове за отдаване на квартири в Стара Загора без посредник

В договора за наем задължително се фиксира неговият срок – най-често той се сключва за 12 месеца. Вписва се стойността на наема, сроковете и начините на плащане от наемателя. Застрахователният депозит обикновено е равен на сумата на един месечен наем и се съхранява у наемодателя до края на договора. Когато наемателят напуска жилището, наемодателят идва да го приеме и да провери има ли нанесени щети. В случай, че всичко е наред, сумата на депозита се връща в пълен размер. Ако има установени нередности, наемодателят има право да удържи цялата сума или част от нея, за да покрие нанесените щети. Също така собственикът на имота може да включи точка в договора, според която има право да актуализира наемната цена веднъж годишно.

Освобождаване на квартирa в Стара Загора без посредник

Най-големият страх на всеки наемател е да не остане изведнъж на улицата заради прищявка на хазяина. В действителност, не са малко случаите, когато собственикът изведнъж решава по една или друга причина да прекрати договора и тя не е свързана с некоректното отношение на наемателите. Именно затова специалистите настоятелно препоръчват в договора за наем да бъдат вписани условията, при които наемодателят има право да го прекрати едностранно. Нека да има поне един месец толеранс и за двете страни, в които единият ще може да си намери друго жилище, а другият – нови наематели.

Неприятни моменти при отдаване на квартирa в Стара Загора без посредник

Има случаи, когато собственикът сключва договор за наем с едно лице, а след време се оказва, че в имота живеят повече хора. Броят на реално живущите наематели също трябва да бъде вписан в договора, за да се избягнат подобни проблеми. Същото важи и за наематели с домашни любимци – ако не желаете животни в имота си, задължително упоменете и този момент. Впоследствие вашият наемател може да реши да си вземе куче или котка – когато това е уговорено изначално и е фиксирано черно на бяло в договора, радко се стига до недоразумения.
Отдавате или търсите квартирa в Стара Загора без посредник? Проверете офертите в www.domaza.bg/квартири_в_София_без_посредник/
 
Подобни статии от други сайтове
Подобни статии от този сайт